Totally Different Diary

„Spomienky nie sú iba fotky, predmety okolo nás. Sú to aj naše myšlienky, zážitky a emócie. To najcennejšie, čo máme. Samotné písanie denníkov prispieva k emočnému a aj intelektovému rozvoju dieťaťa. Môže si zapisovať fakty a zážitky zo svojho života, môže si úprimne, bez cenzúry, zapísať svoje pocity, potreby, a aj svoje traumy. Vďaka tomu sa viac spoznáva a rozvíja si svoje sebavnímanie. Stáva sa všímavejším k svojmu okoliu, čo prehlbuje jeho prosociálne cítenie. V neposlednom rade písanie denníkov a journaling podporujú kreativitu a fantáziu dieťaťa.“

Mgr. Marta Špaleková – psychoterapeut

Podporujú kreativitu

Písanie denníkov podporuje kreativitu a fantáziu u detí.

Tréning Písania

Deti si hravou formou a nenásilne precvičia písanie a jemnú motoriku.

Skvelý darček

Zápisník či Pamätník je skvelý, originálny darček pre dieťa každého veku.

Nádherná pamiatka

Deťom zostane nádherná pamiatka, z ktorej ani čas spomienky nevymaže.

Kreativita

Písanie denníkov podporuje kreativitu a fantáziu u detí.

Tréning Písania

Deti si hravou formou a nenásilne precvičia písanie a jemnú motoriku.

Pamiatka

Vytvoria si nádhernú pamiatku, z ktorej ani čas spomienky nevymaže.

Skvelý darček

Zápisník či Pamätník je skvelý, originálny darček pre dieťa každého veku.