Písanie denníka

6 dôvodov, prečo by si mali deti písať denník

Písanie denníka zlepšuje písomný prejav, komunikačné schopnosti, kreativitu a zmysel pre detail. Prečo viesť svoje deti k písaniu denníka? 

Pod pojmom písanie denníka si väčšina z nás predstaví ozdobený zošit, zápasník či diár, do ktorého si dennodenne vylievame svoje srdce, radosti i starosti bežného života. Predstavuje hlboko osobnú záležitosť s našimi myšlienkami, túžbami či opisom subjektívneho vnímania prežitých udalostí. 

Avšak skvelé je to, že denník si môže každé dieťa upraviť na mieru. To znamená, že poslúži na zaznamenávanie vďačnosti, nezabudnuteľných zážitkov, spánku, snov, nápadov, plánov, stravovania či školských úloh. 

Prečo by si mali deti písať denník

1. Zlepšuje písomný prejav a komunikačné schopnosti

Písomný prejav je forma komunikácie. Jeho dôležitosť si deti uvedomia už v prvých rokoch základnej školy, pretože vedomosti sú často hodnotené formou písaného prejavu. V dospelosti je písomný prejav vo forme obchodnej korešpondencie či e-mailu neodmysliteľnou súčasťou mnohých profesií. Písanie denníka od skorého veku učí dieťa formulovať svoje myšlienky, vedomosti či skúsenosti, čo ocení v škole a neskôr v zamestnaní. 

Ak sa dieťa rozhodne pre zábavnú a kreatívnu formu žurnálovania, napríklad v podobe originálneho Zážitkovníka, ten poslúži nielen na zaznamenanie jeho najkrajších zážitkov, ale aj na zlepšenie štylistiky či gramatiky. Prečo? Do vypĺňania Zážitkovníka dieťa  zahŕňa aj nadobudnuté vedomosti zo slovenčiny, zemepisu a iných vyučovacích predmetov. 

2. Skvalitňuje čítanie s porozumením

Každý z nás chce byť v živote úspešný. Jedným z dôležitých kľúčov k úspechu je dennodenné čítanie v trvaní aspoň 30 minút. Vybudovať u dieťaťa lásku ku knihám môžete u tých najmenších vlastným príkladom a spoločným večerným čítaním. Neskôr si dieťa začne zlepšovať svoje čitateľské zručnosti samostatným čítaním. Čítanie s porozumením sa však dá zlepšiť aj pomocou písania denníka – čítanie predchádzajúcich zápiskov, napísaných vlastnými slovami, a ich prípadná korekcia, je nenáročný spôsob, ako sa zlepšiť v čítaní s porozumením.

čítanie s porozumením

3. Rozvíja emočný a intelektuálny potenciál

Písanie denníka umožňuje dieťaťu uvoľniť negatívne emócie tým, že ich dá na papier. Upokojí sa, získa potrebný odstup od problémov a ľahšie sa mu hľadá riešenie. Platí to aj naopak. Do zápisníka si zaznamenáva aj situácie viažuce sa s pozitívnymi pocitmi, ako sú napríklad zážitky. Na tento účel je stvorený Zážitkovník, do ktorého sa zmestí 31 zážitkov. Dieťa v ňom má priestor na popísanie zážitku, vyjadrenie svojich emócií a takisto na kreativitu, pretože je na ňom, ako štyri strany, venované jednému zážitku, ozdobí. “Spomienky nie sú iba fotky, predmety okolo nás. Sú to aj naše myšlienky, zážitky a emócie. To najcennejšie, čo máme. Samotné písanie prispieva k emočnému a aj intelektovému rozvoju dieťaťa. Môže si zapisovať fakty a zážitky zo svojho života, môže si úprimne, bez cenzúry, zapísať svoje pocity, potreby, a aj svoje traumy,” vysvetľuje psychoterapeutka Marta Špaleková. 

4. Prehlbuje prosociálne správanie

Prosociálne správanie je založené na niekoľkých dôležitých pilieroch. Ide, napríklad o spoznávanie seba a budovanie pozitívneho prístupu k sebe, ďalej o osvojenie komunikačných zručností, utváranie pozitívnych medziľudských vzťahov, úctu k druhým, vyjadrenie pocitov atď. Písanie denníka je stvorené na spoznávanie seba a budovanie zdravej sebalásky, ktorá je jednou z kľúčových ingrediencií pre šťastný a naplnený život. 

5. Rozvíja kreativitu a fantáziu

Tvorivosť so sebou prináša pocit uspokojenia. Umožňuje dieťaťu vyjadriť svoje pocity, myšlienky či nápadito zaznamenať fakty. Ak dieťa disponuje kreativitou, vie oveľa ľahšie riešiť problémy. Podľa odborníkov je tvorivosť jednou z najcennejších vlastností. Písanie denníka v podobe Zážitkovníka kreativitu a fantáziu rozvíja, pretože je len na samotnom dieťati, ako bude zápisník vyzerať.

journaling

6. Trénuje jemnú motoriku

Tréning jemnej motoriky nie je len o písaní, ale aj o kreslení, vyfarbovaní farbičkami, maľovaní vodovými farbami či lepení samolepiek. Všetky tieto techniky má dieťa možnosť v Zážitkovníku využiť.  

Zážitkovník

Páčil sa ti článok?

Zdieľaj ho s kamošmi!